Naši zákazníci se ptají

Nejčastější dotazy našich zákazníků se týkají fungování, možných problémů, se kterými se mohou setkat při používání našich produktů a služeb. Pokud nenaleznete odpověď, nebojte se zeptat nás.

Spojte se s námi. Dohodneme si online nebo osobní schůzku, na které si všechno vysvětlíme. Zpracujeme vám nezávaznou nabídku, vyřídíme pro vás dotaci a výhodný, rychlý úvěr. 

Jednoduše řečeno, elektrárna by měla vyrobit dost elektřiny na zajištění provozu vašeho domu nebo podniku. Samozřejmě můžete vyrábět méně a pokrývat jen část spotřeby, nebo více a těžit z prodeje.

Výkon elektrárny je určen počtem a výkonem fotovoltaických panelů. Skutečný výkon elektrárny výrazně závisí na orientaci a sklonu panelů, intenzitě slunečního svitu, teplotě vzduchu, délce dne a dalších technických detailech.

Naše baterie mají rozměr 68x48x18 cm a váží (podle kapacity) 60–100 kg. Dají se postavit nebo zavěsit a zaberou minimum místa.

S provozem baterií není spojeno žádné bezprostřední nebezpečí. Přesto je umisťujeme v souladu s doporučenými bezpečnostními zásadami. Respektujeme vzdálenost od hořlavých materiálů, mezní provozní teploty apod. Baterie nelze instalovat na střechy, do špatně přístupných míst nebo tam, kde by mohly způsobit znečištění spodních vod. Vhodným místem jsou technické místnosti, suché sklepy, sklady, garáže apod. Obstojí i venku za předpokladu dokonalé ochrany před tekoucí a stříkající vodou.

Samovolné vznícení baterie je extrémně nepravděpodobné. Pokud by k němu došlo, lze oheň uhasit pěnovým hasicím přístrojem. Používáme kvalitní lithium-železo-fosfátové baterie s vysokou stabilitou při teplotních výkyvech.

Více detailních informací naleznete zde

Ano, řídicí modul potřebuje trvalý přístup k předpovědi počasí a aktuálním cenám elektřiny. Připojení vyžaduje také vzdálený monitoring a komunikace s mobilní aplikací. Připojení realizujeme prostřednictvím místní wi-fi sítě ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz s dostatečně kvalitním signálem, případně pomocí LAN kabelu. Připojení provedeme my nebo váš poskytovatel internetového připojení.

Předpověď slunečního svitu je k dispozici s několikadenním předstihem, ceny elektřiny na denním trhu se pro aktuální datum uzavírají den předem. Jakmile systém data stáhne, několikahodinový výpadek připojení chod elektrárny neovlivní.

Během výpadku nebude možná vzdálená správa systému z mobilní aplikace (přepínání pracovního módu) a vzdálený monitoring z naší strany. Hned jak internet naskočí, systém se k němu automaticky připojí. Ztrátu i obnovení spojení s měničem hlásí mobilní aplikace.

Obsluha chytrých elektráren SOMI je mimořádně jednoduchá. Nebudete se muset nic učit ani nastavovat. Naopak, elektrárna se bude učit od vás a svou výrobní, nákupní i prodejní strategii přizpůsobovat vašemu chování.

Ve vašich rukou bude volba módu, v němž má elektrárna pracovat: ziskovém, kdy maximum elektřiny výhodně prodá, ukládacím, kdy maximum elektřiny uloží do baterií, nebo automatickém, v němž vás i těchto minimálních starostí zbaví.

Případné závady jsou automaticky detekovány a hlášeny do našeho monitorovacího centra. Jedinou starostí tak bude občasná kontrola čistoty fotovoltaických panelů.

Pracovní mód elektrárny zvolíte snadno a rychle v mobilní aplikaci. Jde o jedno klepnutí na vybranou ikonu. Nechce-li se vám ani do tohoto “ovládání”, zvolte automatický pracovní mód. V něm si elektrárna zvolí sama, co je pro vás nejlepší. K rozhodování využije výsledků strojového učení vašich odběrových návyků, aktuálních meteorologických dat a spotových cen elektřiny.

Chování elektrárny závisí na zvoleném pracovním módu. V ziskovém módu prodá maximum elektřiny v době, kdy její cena na burze vyšplhá nad stanovenou hodnotu. Tuto hodnotu určuje umělá inteligence tak, aby výhodný prodej teď neprodražil pořízení nezbytné energie vzápětí. V ukládacím módu bude elektřinu prodávat jen při úplném nabití baterií a nízkém odběru. Ceny elektřiny na denním trhu najdete na webu OTE.

Máme pro Vás parnera, Electree, který zabezpečuje obchodování za Vás. Proud domu + SOMI + Electree.

Kontrolu celého systému – revizi a čištění panelů zabezpečujeme pravidelně 1x ročně.

Záruka na lineární pokles FV panelů je 30 let. Záruka na baterie poskytujeme 10 let. Ostatní součásti FVE včetně měniče mají životnost prakticky neomezenou.

Návratnost elektrárny je závislá na instalovaném výkonu. Přesnou návratnost Vám vypočítáme podle Vašeho domu. Návratnost FV elektrárny s řízením chodu umělou inteligencí je 5 až 8 let. Po celou domu produkuje pravidelně zisk pro Váš bytový dům.

Ano, dostanete. O kompletní vyřízení dotace se postaráme, stačí nám vaše plná moc. Na dotaci není právní nárok, nemáme ale případ, kdy by žadateli nebyla dotace přiznána. Prostředky dorazí na váš účet do 6–9 týdnů po dokončení stavby. Na období před vyplacením dotace vám můžeme zprostředkovat výhodný překlenovací úvěr.

Ano, systém je modulární. Můžete přidávat fotovoltaické panely i zvyšovat kapacitu bateriového úložiště. Limitujícím faktorem je maximální vstupní výkon instalovaného měniče. I měniče lze ale seskupovat a jejich výkon zvyšovat. Prvotní menší investice do menší elektrárny se tak při budoucím rozšiřování určitě neztratí.

Revoluční vlastností elektráren SOMI je chytré řízení výroby, prodeje a nákupu, které přináší nejvyšší možnou úsporu, resp. zisk. Toho bez bateriového úložiště nelze dosáhnout. Zákazníky, kteří uvažují o fotovoltaické elektrárně s běžnou efektivitou, odkazujeme k našim konkurentům.

Provoz fotovoltaické elektrárny SOMI je trvale monitorován. Provozní data jsou 24/7 odesílána a vyhodnocována naším řídicí systémem. Zjistíme-li v chování elektrárny nějakou anomálii, vzdáleně zasáhneme dřív, než by se projevila skutečnou poruchou. To je důvod, proč naše fotovoltaické elektrárny patří k nejspolehlivějším na trhu. Dostupnost služeb je 99,8 %.

Pokud by došlo k poruše, kterou nebylo možno predikovat, nebo k souběhu poruchy s výpadkem internetového připojení, můžete v pracovní dny  kontaktovat náš telefonický dispečink. Nahlášenou závadou se budeme okamžitě zabývat.

Elektrárnu doporučujeme pojistit stejně jako stavbu proti živlům a vandalismu, případně i v rámci odpovědnosti majitele nemovitosti za škody způsobené třetím osobám.

Ještě před dokončením instalace byste měli aktualizovat stávající smlouvu o pojištění nemovitosti, resp. pojištění odpovědnosti tak, aby nedošlo k podpojištění.

Jde-li o podnikovou nebo komerční elektrárnu, lze ji pojistit v rámci pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele. Konkrétní podmínky vám sdělí vaše pojišťovna.

Chcete se nás na něco zeptat?

Pomůžeme vám s pořízením, dotacemi a veškerým papírováním.