nová legislativa

Fotovoltaika pro Společenství vlastníků je výhodná volba

Podle nové legislativy je fotovoltaika pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) velmi zajímavou volbou. Získání dotace na solární panely je v současné době mnohem jednodušší a rychlejší než dříve. Navíc nová legislativa umožňuje, aby se více bytů v rámci SVJ podílelo na výrobě elektřiny z fotovoltaických panelů. To znamená, že výroba elektřiny může být daleko efektivnější a náklady na instalaci solárních panelů mohou být rozloženy mezi více majitelů bytů. Tím se sníží náklady na elektřinu pro všechny obyvatele budovy a přispěje se tak k ochraně životního prostředí. Pokud tedy uvažujete o instalaci solárních panelů na střechu vaší budovy, je nyní ideální doba k jednání s dodavatelem a realizaci projektu.

Nový balíček zákonů Lex OZE 1 podporuje SVJ v pořízení fotovoltaiky bez administrativních překážek

Snížení nákladů i administrativy

Lex OZE I a novela energetického zákona LEX OZE II je soubor zákonů, který umožňuje Bytovým domům, Panelákům, Společenstvím vlastníků jednotek snadnější přístup k realizaci fotovoltaické elektrárny na střechách a sdílenou komunitní energii. Administrativu vyřizujeme od A po Z za Vás.

Chytrá automatizace s umělou inteligencí.

img-41

Administrativu vyřešíme za vás.

Energie sdílená v komunitě

Komunitní energetika

Novela energetického zákona řeší komunitní energetiku, což umožňuje bytovým domům a dalším subjektům vyrábět a sdílet vlastní elektřinu.

Komunitní energetika nabízí alternativu k tradičnímu centrálnímu modelu výroby energie, kdy jsou elektřina a teplo distribuovány z centrál a sítí do domácností a firem. Komunitní energetika na druhé straně usiluje o to, aby energie byla vyráběna co nejblíže místu spotřeby, čímž se sníží ztráty energie během přenosu. Jedním z hlavních cílů komunitní energetiky je podpora udržitelnosti. Komunitní energetika využívá obnovitelné zdroje energie, jako jsou slunce, vítr a voda, což snižuje závislost na fosilních palivech a snižuje emise skleníkových plynů.

Nové zákony umožňují, aby malí výrobci obnovitelné energie, jako jsou majitelé fotovoltaických panelů, mohli svou energii prodávat zpět do sítě za stanovenou cenu. To znamená, že bytové domy, paneláky, SVJ a další subjekty mohou vyrábět více energie, než spotřebují a získávat tak příjem z prodeje přebytečné energie.

Energie sdílená v komunitě

Klíčové změny pro komunitní energetiku

01

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (408/2015 Sb.)

.Zjednodušila sdílení v rámci bytového domu.

Platnost: 1. 1. 2023
02

Lex OZE 1

Novely energetického a stavebního zákona. Zvýšení limitu pro licenci a stavební řízení na 50kWp.

Platnost: 25. 1. 2023
03

Lex OZE 2

Uzákonění energetických komunit. Sdílení energie v rámci distribuční sítě.

Odhadovaná platnost: 2023

BUDOUCNOST ENERGETIKY I PRO VÁS

Stručné shrnutí výhod komunitní energetiky

Jedná se o sloučení odběrných míst pro účely fakturace elektřiny a snížení poplatků za elektroměry a jističe. Převedení bytu pod komunitní energetiku je jednoduchým způsobem, jak vlastníci bytů mohou dosáhnout měsíční úspory – měsíčního zisku. Toto opatření kombinuje výhody levné elektřiny z fotovoltaiky s odstraněním poplatků za odběrné místo u bytu, s odstraněním různých distribuční poplatků a podobných dalších poplatků.

Zaujalo vás naše řešení?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi připravíme nabídku i pro váš bytový nebo panelový dům.